کلیپی زیبا از مراسم ظهر عاشورا در اشــکذر -94

[http://www.aparat.com/v/iZH9a]

نبینی واقعا ضرر کردی
این کلیپ شامل عزاداری مردم شهرستان اشکذر یزد که به صورت زنده از شبکه استانی یزد و شبکه های 1و3 و نمایش پخش شد
البته در این کلیپ فقط شبکه استانی یزد را به نمایش گذاشته ایم